E-PART QUICKDetail Gambar Cam Shaft, Idle Gear RD 75 DI ( -1-N ), ( H-1 )
NOMOR SPARE PART ID PRODUK DESKRIPSI ORDER
1IAA14671-15110PUSH ROD VALVE RD 75-85 DI - 1/2
X Order Spare Part No. 1
2IAA14431-15550TAPPET PUSH ROD RD 75-85 DI - 2
X Order Spare Part No. 2
3IAA1T021-16150CAM SHAFT RD 85 DI -1/2 T
X Order Spare Part No. 3
4IAA05712-00510KEYCAM SHAFT RD 85-115 DI -1/2
X Order Spare Part No. 4
5IAA1T251-16510GEAR CAM SHAFT RD 75-85 DI -1/2 T
X Order Spare Part No. 5
6IAA01053-50610BOLT
X Order Spare Part No. 6
7IAA11151-16270STOPPER CAM SHAFT RD 50-115 DI -2
X Order Spare Part No. 7
8IAA11151-24250SHAFT IDLE GEAR RD 85 DI -2
X Order Spare Part No. 8
10IAA14911-24360COLLAR 1 IDLE GEAR RD 75-85 DI -1/2
X Order Spare Part No. 10
11IAA11151-24010GEAR IDLE COMP RD 85 DI -2
X Order Spare Part No. 11
12IAA11151-24010GEAR IDLE COMP RD 85 DI -2
X Order Spare Part No. 12
13IAA11151-24280BUSH IDLE GEAR RD 85 DI - 2
X Order Spare Part No. 13
14IAA14911-24370COLLAR 2 IDLE GEAR RD 75-85 DI -1/2
X Order Spare Part No. 14
15IAA14911-24320CIR CLIPSHAFT IDLE GEAR RD 75-85 DI - 2
X Order Spare Part No. 15
16IAA1T141-62350SEAL OIL STARTING RD 50-70 / 85-115 DI -1/2
X Order Spare Part No. 16
17IAA1T231-62200STARTING SHAFT COMP RD 50-115 DI -2
X Order Spare Part No. 17
19IAA14107-62270PIN STARTING ALL TYPE
X Order Spare Part No. 19
20IAA05712-00510KEYCAM SHAFT RD 85-115 DI -1/2
X Order Spare Part No. 20
21IAA11151-62120GEAR STARTING RD 75-85 DI - 1/2
X Order Spare Part No. 21
22IAA04612-00160CIR CLIPSTARTING SHAFT RD 50-65/75-115
X Order Spare Part No. 22
NO DESKRIPSI ORDER
1PUSH ROD VALVE RD 75-85 DI - 1/2
X Order Spare Part No. 1
2TAPPET PUSH ROD RD 75-85 DI - 2
X Order Spare Part No. 2
3CAM SHAFT RD 85 DI -1/2 T
X Order Spare Part No. 3
4KEYCAM SHAFT RD 85-115 DI -1/2
X Order Spare Part No. 4
5GEAR CAM SHAFT RD 75-85 DI -1/2 T
X Order Spare Part No. 5
6BOLT
X Order Spare Part No. 6
7STOPPER CAM SHAFT RD 50-115 DI -2
X Order Spare Part No. 7
8SHAFT IDLE GEAR RD 85 DI -2
X Order Spare Part No. 8
10COLLAR 1 IDLE GEAR RD 75-85 DI -1/2
X Order Spare Part No. 10
11GEAR IDLE COMP RD 85 DI -2
X Order Spare Part No. 11
12GEAR IDLE COMP RD 85 DI -2
X Order Spare Part No. 12
13BUSH IDLE GEAR RD 85 DI - 2
X Order Spare Part No. 13
14COLLAR 2 IDLE GEAR RD 75-85 DI -1/2
X Order Spare Part No. 14
15CIR CLIPSHAFT IDLE GEAR RD 75-85 DI - 2
X Order Spare Part No. 15
16SEAL OIL STARTING RD 50-70 / 85-115 DI -1/2
X Order Spare Part No. 16
17STARTING SHAFT COMP RD 50-115 DI -2
X Order Spare Part No. 17
19PIN STARTING ALL TYPE
X Order Spare Part No. 19
20KEYCAM SHAFT RD 85-115 DI -1/2
X Order Spare Part No. 20
21GEAR STARTING RD 75-85 DI - 1/2
X Order Spare Part No. 21
22CIR CLIPSTARTING SHAFT RD 50-65/75-115
X Order Spare Part No. 22